ขอเชิญสมาชิกสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์บริการจำกัด ขอเชิญชวน สมาชิกฯที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ  สมัครเข้าเป็นสมาชิกกับ สมาคมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฌาปนกิจสงเคราะห์  ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย สสอ.รรท.  (กองที่1) ซึ่งในรอบปี 4/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.—15 ส.ค. 57 ทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทและสร้างความอุ่นใจให้แกผู้ค้ำประกัน และครอบครัว

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์