เปิดเป็นศูนย์ประสานงานฌาปนกิจของชุมนุมสหกรณ์

ขณะนี้ สอ.วศ. ได้เปิดเป็นศูนย์ประสานงานฌาปนกิจของชุมนุมสหกรณ์ (สส.ชสอ.) (กองที่2) เรียบร้อยแล้ว ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 57

* หมายเหตุ ทั้งนี้ต้องเป็นสมาชิกของ(กองที่1) จึงสามารถสมัคร (กองที่2) ได้

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์